Restauratie kerktoren Asperen. Het torenkruis wordt gerestaureerd door smid Henk Evers
Image 14 of 53