make your own site
VRIJ WERK

DAAR BIJ DIE MOLEN


De molen is een typisch nederlands landschapselement. In de schiderkunst werd de molen afgebeeld in een romantisch Hollands landschap. Hoe staat het tegenwoordig met het landschap en de molen? 


Deze serie is vertoond tijdens Photofestival Rencontres Arles 2010 


Molens zijn een belangrijk element in het Nederlandse landschap. Hoewel ze hun oorspronkelijke functie van het droogmalen van polders en malen van graan grotendeels verloren hebben, zijn ze nu vooral belangrijk als iconen in het Nederlandse landschap. Het waren en zijn geliefde onderwerpen bij schilders die erop uit trokken om het landschap met de molen als onderdeel daarvan vast te leggen, vaak in een romantisch setting met Hollandse luchten. Tegenwoordig wordt de molen nog steeds vaak in beeld gebracht door liefhebbers en toeristen.
Vaak bevestigt de manier waarop de molen in beeld wordt gebracht het ideaalbeeld van het landschap. De molen en het landschap wordt daarmee vaak geïdealiseerd en geromantiseerd. De hedendaagse omgeving van de molen wordt, wanneer deze niet aan het ideaalbeeld voldoet, buiten beeld gelaten om zo het oorspronkelijke geromantiseerde beeld zoals we die kennen uit de schilderkunst in stand te houden.

In deze fotoserie laat ik de rol van de molen in het hedendaagse landschap zien. Deze beelden passen beter bij het Nederland van nu dan de geromantiseerde beelden die wij kennen.
Met name de laatste 5 tot 10 jaar staat het landschap onder druk
door uitbreidende steden en infrastructuur. De zorg die er is voor het behoud van molens lijkt er niet altijd te zijn voor de directe omgeving ervan.

Ik fotografeer de molen in zijn eigen omgeving.
Hierdoor ontstaat een afwisselend beeld van Nederland waarin ik de molen als onveranderd element in het snel veranderde landschap wil laten zien. Ook worden de recente ontwikkelingen zichtbaar. De molen ziet het landschap snel veranderen enin
het gedrang om ruimte raken ze ingebouwd. Aan de andere kant hebben ze door hun historische waarde ook macht over de inrichting van het landschap.
Met deze serie wil ik mensen opnieuw naar het Nederlandse landschap laten kijken en de ogen openen en laten nadenken over het hedendaagse landschap. 

Deze serie is vertoond tijdens Photofestival Rencontres Arles