web creation software
VRIJ WERK

BOUWPUTTEN AMSTERDAM


Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de stad Amsterdam. Bij een ritje door de stad stuit je steeds weer op een bouwput. De bouwput is een tussenfase van iets ouds naar iets nieuws, maar er ontstaat ook een nieuw, tijdelijk stadsbeeld wat het waard is om bij stil te staan. Het proces van opbouwen en afbreken en de constante drang naar vernieuwing vind ik fascinerend om te zien


Een stad is continu in ontwikkeling en Amsterdam heeft ook al vaak uit- en inbreidingen ondergaan. De veranderingen op dit moment zijn echter erg grootschalig en gebeuren in rap tempo. De stad breidt uit met IJburg, maar ondergaat vooral grote veranderingen binnen de grenzen. Het ruimtegebruik binnen de stad wordt zo geïntensiveerd. Naoorlogse wijken zoals de Bijlmermeer en de Westelijke Tuinsteden ondergaan grote veranderingen. De aanleg van de Noord-Zuidlijn legt de oude stad en het centraal station overhoop, en de ontwikkeling van de IJ-Oevers en de Zuidas zorgen voor grote kantoren die straks voor een nieuwe economische impuls moeten zorgen. Dit alles is van grote invloed op hoe de stad er straks uit zal gaan zien en zal functioneren.

Met steun van het Stadsarchief Amsterdam en AFK heb ik in 2006 plekken gefotografeerd waar de stad ingrijpend verandert. Enerzijds om het wonderlijke 'tijdelijke' stadsgezicht te laten zien, anderzijds om een stukje geschiedenis van de stad te documenteren en te bewaren voor later. De foto's zijn gerelateerd aan een tijd en plaats. Deze plekken zullen ooit misschien onherkenbaar zijn.